TalkTV: Chỉnh toàn màn hình khi Stream

14-06-2013

Chào các Talker,

Hiện tại 1 số Talker sử dụng Xsplit để phát sóng trực tuyến (Stream) trên kênh của mình nhưng gặp trường hợp hình ảnh không được stream toàn màn hình:BĐH Talk xin hướng dẫn bạn 1 cách nhỏ khi Stream khi sử dụng Xsplit 

Sau khi các Talker add khung hình. Thực hiện các bước sau:

  • Bước 1: chuột phải vào khung hình Talker đã add (1)
  • Bước 2: Chọn vào tab Layout (2)
  • Bước 3: bỏ chọn (check) "Keep aspect ratio" (3)

Sau khi làm 3 bước thì bạn sẽ thấy hình Stream sẽ toàn khung hình Stream của Xsplit

Trân trọng,

BĐH Talk.